Ymweld Ag Abergwaun

Mae tref Abergwaun yn fan cychwyn gwych i ddechrau ymchwilio yng Ngogledd Sir Benfro. Yn y dref ei hun gallwch gerdded ar hyd strydoedd cul a darganfod busnesau teuluol diddorol, bwytai, llyfrgell, capeli ac eglwysi a Theatr Gwaun . Nodir nifer o ddigwyddiadau hanesyddol yma hefyd – Cerrig Gorsedd Eisteddfodau Cenedlaethol 1936 a 1986, Tapestri Glaniad y Ffrancod , cofeb i DJ Williams i enwi ond rhai, ac yng Nghwm Abergwaun fe welwch un o’r porthladdoedd prydferthaf yn y sir ac arwyddion diwydiant pysgota’r gorffennol a’r presennol. Yn Wdig, sef gefeilldref Abergwaun, ceir siopau bychain,bwytai a gwestai ychwanegol. Yma hefyd lleolir gorsaf reilffordd newydd ei hadnewyddu a Harbwr Abergwaun. Gallwch ddarganfod olion o Oes Newydd y Cerrig – cromlechi Pencw, a safle’r daith gyntaf mewn awyren i Iwerddon. Yma, bu Waldo Williams yn byw am gyfnod. Bu hefyd yn dysgu yn Ysgolion Wdig ac Enw Sanctaidd (Abergwaun).

Mae’r rhan yma o Barc Cenedlaethol Sir Benfro dan drem ei chlogwyni geirwon. Ewch ymhellach i gefn gwlad ac yng Nghwm Gwaun – gellir darganfod Tafarn Bessie a phobl sy’n dal i ddathlu’r Hen Galan ar Ionawr 13eg.

Cynhelir dim llai na phedair Gŵyl yn Abergwaun yn ystod y flwyddyn – Gŵyl Gerdd Rynglwadol Abergwaun ym mis Gorffennaf; Aberjazz ym mis Awst; Gŵyl yr Hydref ym misoedd Hydref aThachwedd a Gŵyl Werin Abergwaun ym mis Mai.

Cysylltiadau Defnyddiol

Mae Ewch Abergwaun  yn fan cychwyn da i unrhyw ymwelydd. Mae’n cynnwys gwybodaeth ynglŷn â llety, bwytai, gweithgareddau ac atyniadau a gwybodaeth o ran teithio i enwi ond rhai.

Mae Ymwelwch â Sir Benfro  yn ein tywys o gwmpas Sir Benfro gan gynnwys nifer o deithiau cerdded ar hyd Llwybr Arfordir Sir Benfro.

Ceir nifer o fanylion ynglŷn â gweithgareddau, digwyddiadau, gwestai, parcio a mynediad i’r Parc ar safle Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro.

Cewch wybodaeth ynglŷn â theithio i Iwerddon ar safle Stena Line.

Cysylltwch ag Arriva Trains Wales i dderbyn gwybodaeth ynglŷn â theithio nôl ac ymlaen i Abergwaun.

Cewch wybodaeth ynglŷn â ffyrdd bysiau yn y Sir ac amserlenni ar safle Cyngor Sir Penfro.