Nodiadau Rhaglenni

Mae ‘r nodiadau uchod, a hefyd cofiannau artistiaid, ar gael fel dogfennau PDF i’w lawr-lwytho isod. Er mwyn gwneud hyn, bydd rhaid i chi gael meddalwedd Adobe Acrobat Reader ar eich cyfrifiadur.

Lawrlwythwch Adobe Acrobat Reader

A wnech chi nodi, os gwelwch yn dda, fod y dogfennau uchod ar gyfer eich defnydd personol chi ac ni ddylid eu hail-argraffu na’u dosbarthu.