Lleoliadau

Mae mynediad yn foddhaol i’r rhan fwyaf o’r lleoliadau. Os oes angen parcio bathodyn glas arnoch chi, a wnewch chi roi gwybod i ni pan fyddwch chi’n archebu’ch tocynnau.   A wnewch chi, hefyd, gyrraedd yn gynnar er mwyn i ni allu rhoi cymorth i chi ddod o hyd i safle parcio. Ni allwn warantu y byddwn yn gallu sicrhau safle parcio i bob gyrrwr anabl, ond fe wnawn ein gorau glas i’ch helpu chi.

Capel Ebeneser, Trefdraeth

Capel Ebeneser, Trefdraeth

Dyluniwyd y capel presennol gan James Salmon o Drefdraeth ac fe’i adeiladwyd ym 1845. Mae yn enghraifft o bensaerniaeth Is-Glasurol.
Capel Tabor

Capel Tabor

Tabor Baptist Chapel was built in 1792, extended in 1815, and rebuilt in 1842. The present chapel has a particularly
Eglwys Gadeiriol Tyddewi

Eglwys Gadeiriol Tyddewi

Adeiladwyd ar safle mynachdy o’r chweched ganrif. Mae’r gadeirlan gyda’r hynaf yng ngwledydd Prydain ac mae’r safle yn un gwych
St Marys Church, Fishguard

Eglwys y Santes Fair, Abergwaun

Wedi’i lleoli yng nghanol tref Abergwaun, fe adeiladwyd yr eglwys hon ym 1857 ac mae ganddi ffenestri lliw prydferth –
Eglwys y Santes Fair, Hwlffordd

Eglwys y Santes Fair, Hwlffordd

St Mary's Church is an Anglican church in the centre of Haverfordwest, Pembrokeshire, Wales, prominently visible at the top of
St Marys Church Newport

Eglwys y Santes Fair, Trefdraeth

Fe’i hadnewyddwyd i’w chyflwr presennol ym 1879 ond adeiladwyd y gwreiddiol yn y 13eg ganrif gan William Fitzmartin ac mae’r
Neuadd y Dderwen

Neuadd y Dderwen

Neuadd y Dderwen (The Oak Hall) is a purpose built concert venue in the grounds of Rhosygilwen Mansion.

 

Rhosygilwen

Fishguard Town Hall

Ffwrn

Letterston Memorial Hall

St David's Cathedral

St Mary's Church Fishguard

St Mary's Church, Newport

St Peter's Church

Tregwynt Mansion

Wolfscastle Hotel