Gwybodaeth Archebu

www.ticketsource.co.uk/fishguardmusicfestival

A wnewch chi nodi, os gwelwch yn dda, y bydd tâl o £1.75 yn ddyledus ar yr archebion hyn

I gael eich tocynnau, dewiswch o’r opsiynau isod:

  • Argraffwch eich e-docynnau gartref heb dâl ychwanegol
  • Gofynnwch i gael eich manylion tocynnau drwy neges destun i’ch ffôn symudol er mwyn eu dangos wrth y drws (tâl o 50c)
  • Gofynnwch i gael eich tocynnau wedi’u danfon atoch drwy’r post (tâl o £1.50)

Archebion Ffôn

0333 666 3366

Llun – Gwener 9am – 7pm; Sadwrn 9am – 5pm

A wnewch chi nodi, os gwelwch yn dda, y bydd tâl o £1.50 yn ddyledus ar archebion ffôn yn ychwanegol i’r swm gwerthiant sylfaenol o £1.75

Eich Hunan

  • Swyddfa Docynnau’r Ŵyl, Y Wesh, Abergwaun SA65 9AD
    Ar agor rhwng Gorffennaf 24-31. Dydd Llun i ddydd Sadwrn 10.30am – 1pm
  • Siop Lyfrau Seaways, Abergwaun SA65 9AE
  • Oriel y Parc,Tyddewi SA62 6NW

Arbedwch Arian

  • Archebwch docynnau pris llawn i 8 neu fwy o ddigwyddiadau ac fe arbedwch 20% ar bris cyfanswm yr archeb.
  • Caiff grwpiau o 5 neu fwy o oedolion ostyngiad o 10% ar bris eu tocynnau.

Pobl Anabl

Gellir cael tocyn rhad ac am ddim i unrhyw un person sy’n dod gyda pherson anabl sy angen cymorth