Dod Yn Ffrind

Mae cefnogi gŵyl o fri ac o ansawdd ryngwladol yn y cornel bach tawel hwn o Orllewin Cymru yn fenter ariannol enfawr. Er ein bod ni’n derbyn arian gan Gyngor Celfyddydau Cymru, rydym hefyd yn ddibynnol ar gefnogwyr unigol i helpu gyda’n costau. A allwch chi ein helpu ni, os gwelwch yn dda, drwy ddod yn Ffrind i’r Ŵyl?

Am gyfraniad o £25 (unigol)/£40(ar y cyd) gallwch fwynhau:

  • Pythefnos o flaenoriaeth wrth archebu;
  • Cydnabyddiaeth ar ein gwefan;
  • Y newyddion diweddaraf am yr Ŵyl yn gyson drwy e-bost ;
  • Y dealltwriaeth eich bod chi’n ein galluogi ni i ddod â cherddoriaeth o’r safon uchaf i Ogledd Sir Benfro.

Lawr-lwythwch ein taflen Ffrindiau

Become a Friend – Dod yn Ffrind