Sefydlwyd Gŵyl Gerdd Ryngwladol Abergwaun ym 1969 gan John S Davies. Fe oedd y Cyfarwyddwr Artistig tan 2006. Anelwn ni i ddod â cherddorfeydd, grwpiau ensemble ac unawdwyr o safon rhyngwladol i’r cornel prydferth hwn o Orllewin Cymru. Cyflwynwyd rhaglenni o gerddoriaeth glasurol, gan mwyaf, dros y 40 mlynedd ddiwethaf, mewn lleoliadau yn, ac o gwmpas trefi Abergwaun ac Wdig a hefyd mewn trefi a phentrefi ar draws Gogledd Sir Benfro.

Yn 2013, penodwyd y pianydd byd-enwog, Peter Donohoe, CBE a Chyfarwyddwraig Clyweliadau Cerdd Byw Nawr, Gillian Green yn Gyd-Gyfarwyddwyr.

Mae’r Ŵyl yn gwmni cyfyngedig dan warant ac yn elusen gofrestredig.

Rhif Comisiwn Elusennol : 517957
Rhif y Cwmni:02034446 (Wedi’i gofrestru yng Nghymru)
Rhif TAW: 124436001

Herring Sculpture in Fishguard