New British Winds

Nos Iau 29 Hydref7.30pm

Eglwys San Pedr, Wdig

Ibert                Trois Pieces BrevesNew British Winds

Debussy          Petite Suite

Ligeti               Chewch Bagatelle

Reicha             Pumawd Opus 88 Rhif 2

Mathias           Pumawrd

Farkas            Dawnsfeydd cynnar Hwngaraidd o’r 17ed ganrif

Gershwin        Walking the Dog

Yn  Wdig, cawn gyngerdd hwyliog  gan New British Winds a fydd yn  goleuo y tywyllaf o nosweithiau’r hydref.

Cawn weithiau lliwgar gan Ibert a Debussy  tra  daw gweithiau Ligeti ag egni i’r raglen.  Yng ngweithiau Farkas – y cyfansoddwr  arall o Hwngari – fe gawn geinder cerddoriaeth baróc. Daw’r noswaith i ben ar nodyn ysgafnach  gyda’r darn adnabyddus – â’i gyffyrddiadau jazz  –  gan Gershwin a glywir yn y ffilm Shall We Dance.

 Trefnwyd gan Ŵyl Gerdd Ryngwladol Abergwaun mewn cydweithrediad â Gŵyl Hydref Abergwaun

Tocynnau:  £15

Dan 16: £1  £16 – 25 oed: £5

Ar gael o Llyfrau  Seaways, 12 Y Wesh, Abergwaun

Ar-lein: www.ticketsource.co.uk/fishguardmusicfestival

Ar y Drws