Llongyfarchiadau i Anne Denholm a apwyntiwyd yn Delynores Frenhinol i EUB Tywysog Charles. Fe’i ganwyd yn Sir Gaerfyrddin ac fe astudiodd ym Mhrifysgol Caergrawnt cyn cwblhau ei Gradd Meistr yn yr Academi Gerdd Frenhinol. Mae Anne yn un o’r derbynwyr mwyaf disglair o Ysgoloriaeth Cyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer Astudiaeth Uwch o Gerddoriaeth ac fe fydd hi’n perfformio yn yr Ŵyl eleni yn Eglwys San Pedr, Wdig ar Orffennaf 29.

Ffoto: Tom Porteous