Gŵyl Gerdd Ryngwladol Abergwaun

24 Gorffenaf – 1 Awst 2017

Croeso

On’d ydyn ni’n ffodus! Bob haf cawn gyfle i gyflwyno cerddoriaeth o’r safon uchaf â phrydferthwch Gogledd Penfro yn gefndir i hyn oll. Mae’r cyfuniad o gerddoriaeth gwych a lleoliadau hudol yn sicrhau y cawn ni – yn gynulleidfaoedd a cherddorion – brofiad cofiadwy. Edrychwn ymlaen i’ch gweld yn yr ŵyl eleni – cewch groeso cynnes.

Peter Donohoe CBE
Gillian Green MBE
Cyd-gyfarwyddwyr Artistig

Gŵyl 2017

Nodiadau Rhaglenni
Find Digwyddiadau

Llywiwr Golwg Digwyddiadau

Upcoming Digwyddiadau

Digwyddiadau List Navigation

Gorffennaf 2017

European Union Chamber Orchestra

24 Gorffennaf 2017 @ 19:30
Eglwys y Santes Fair, Hwlffordd, 8 Stryd Fawr
Hwlffordd, Sir Benfro SA61 2DA United Kingdom
+ Google Map

Cawn agoriad llon i’r ŵyl eleni, gan gerddorfa a dderbyniodd ganmoliaeth fawr, sef Cerddorfa Siambr yr Undeb Ewropeaidd.

Dysgu rhagor »

Cyngerdd i’r Plantos

25 Gorffennaf 2017 @ 10:30
Llyfrgell Abergwaun, Neuadd y Dref, Y Sgwâr
Abergwaun, Sir Benfro SA65 9HE United Kingdom
+ Google Map

gyda Calan-ish Am ddim.

Dysgu rhagor »

Cyngerdd Deuluol

25 Gorffennaf 2017 @ 15:00
Theatr Gwaun, West Street
Abergwaun, Sir Benfro SA65 9AD United Kingdom
+ Google Map

Daw’r band gwerin Calan-ish â gwên i’n hwynebau gyda’u cerddoriaeth fywiog a thra chyffrous.

Dysgu rhagor »

Elenid Owen ac Evgenia Startseva

25 Gorffennaf 2017 @ 19:30
Holy Name Catholic Church, Vergam Terrace
Fishguard, Pembrokeshire SA65 9DF United Kingdom
+ Google Map

Dychwelodd Elenid Owen i Gymru ar ôl byw ym Mharis am 24 o flynyddoedd fel aelod o bedwarawd llinynnol , Quatuor Ludwig - un o’r goreuon yn Ewrop. Yn ymuno â hi mae Kazakhstan, sef Evgenia Startseva.

Dysgu rhagor »

Cyflwyniad Gerddorol gan Gymdeithas Gerdd Trefdraeth

26 Gorffennaf 2017 @ 15:00
Capel Ebeneser, Trefdraeth, Stryd Isaf y Santes Fair
Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0TS United Kingdom
+ Google Map
NMS CGT

Digwyddiad blynyddol

Dysgu rhagor »

Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru

26 Gorffennaf 2017 @ 19:30
St Davids Cathedral, The Close
St Davids, Pembrokeshire SA62 6RD United Kingdom
+ Google Map

Un o’n Cyfarwyddwyr Artistig, Peter Donohoe,yw’r unawdydd heno. Mae e’n chwarae concerto cyntaf Tchaikovsky i’r piano – efallai y gorau o holl goncerti piano Rwsia.

Dysgu rhagor »

Anne Denholm

27 Gorffennaf 2017 @ 15:00
Tabor Chapel, Dinas Cross
Newport, Pembrokeshire SA42 0XG United Kingdom
+ Google Map

Mae Anne Denholm, Telynores Swyddogol y Tywysog Siarl, yn arddangos prydferthwch a hyblygrwydd repertoire y delyn gan fynd â ni ar daith gerddorol drwy Gymru, Ffrainc, Lloegr, Rwsia a’r Eidal.

Dysgu rhagor »

Rebecca Afonwy Jones and Evgenia Startseva

27 Gorffennaf 2017 @ 19:30
Eglwys Gatholig yr Enw Sanctaidd, Vergam Terrace
Abergwaun, Sir Benfro SA65 9DF United Kingdom
+ Google Map
Rebecca Afonwy Jones copyright Tim Dunk, Evgenia Startseva

Mae dewis Rebecca ac Evgenia o gerddoriaeth i lais a phiano yn rhoi inni galeidosgop o seiniau wedi’u clymu gan emosiwn dwfn a thaer.

Dysgu rhagor »

Saint a Meini

28 Gorffennaf 2017 @ 10:00
Neuadd y Dref Abergwaun, Y Sgwâr
Abergwaun, Sir Benfro SA65 9HE United Kingdom
+ Google Map

Dilynwch ôl traed yr hen bererinion gyda’r hanesydd lleol , Richard Davies a fydd yn ein hebrwng i bedair eglwys ar draws gogledd Sir Benfro.

Dysgu rhagor »

Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru

28 Gorffennaf 2017 @ 17:00
Neuadd y Dderwen, Rhosygilwen
Cilgerran, Sir Benfro SA43 2TWSA4 United Kingdom
+ Google Map

Gwledd o noswaith fydd hon gan fod y Concerti Brandenburg cyflawn yn cael eu perfformio.

Dysgu rhagor »

The Hermes Experiment

29 Gorffennaf 2017 @ 14:00
St Mary’s Church, Fishguard, Main Street
Fishguard, Pembrokeshire SA65 9AU United Kingdom
+ Google Map

Daw’r Hermes Experiment â chwa o awyr iach i’r byd cerdd.

Dysgu rhagor »

Anna Tsybuleva

29 Gorffennaf 2017 @ 19:30
Neuadd y Dderwen, Rhosygilwen, Rhosygilwen
Cilgerran, Pembrokeshire SA43 2TWSA4 United Kingdom
+ Google Map

Ry’n ni’n falch iawn i groesawu enillydd Cystadleuaeth Piano Ryngwladol Leeds 2015, Anna Tsybuleva.

Dysgu rhagor »

Mererid Hopwood – Mapping the Mabinogi

30 Gorffennaf 2017 @ 15:00
Encilfan Goediog Gellifawr, Pontfaen
Trefdraeth , Sir Benfro SA65 9TX United Kingdom
+ Google Map

Mae’r bardd a’r awdur Mererid Hopwood yn ymchwilio i’r cysylltiadau rhwng tirlun gogledd Penfro a straeon y Mabinogi

Dysgu rhagor »

Gwasanaeth yr Ŵyl

30 Gorffennaf 2017 @ 19:30
Eglwys y Santes Fair, Abergwaun, Stryd Fawr
Abergwaun, Sir Benfro SA65 9AU United Kingdom
+ Google Map
St Marys Church, Fishguard

Dathliad o ddarlleniadau, gweddiau a cherddoriaeth. Croeso i bawb

Dysgu rhagor »

Gould Piano Trio gyda Mark Simpson

31 Gorffennaf 2017 @ 19:30
St Mary’s Church, Newport, Feidr Eglwys
Newport, Pembrokeshire SA42 0QA United Kingdom
+ Google Map

Un o’r goreuon ym myd cerddoriaeth siambr ryngwladol yw Triawd Piano Gould ac eleni maen nhw’n dathlu eu penblwydd yn 25 oed.

Dysgu rhagor »
Awst 2017

Opera ar ffilm o Ŵyl Basg Salzburg

1 Awst 2017 @ 19:00
Theatr Gwaun, West Street
Abergwaun, Sir Benfro SA65 9AD United Kingdom
+ Google Map

“Productions like this simply must be described as world class” The Vienna Kurier

Dysgu rhagor »

Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru

4 Awst 2017 @ 19:30
Eglwys Gadeiriol Tyddewi, Y Clôs
Tyddewi, Sir Benfro SA62 6RD United Kingdom
+ Google Map

Unwaith eto, Carlo Rizzi sy’n arwain y cyngerdd poblogaidd hwn gan Gerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru.

Dysgu rhagor »
+ Export Events

Prynu Tocynnau Ar-lein

Lleoliadau 2017