Tocynnau

Prisiau Tocynnau

Ceir manylion llawn ynglŷn â phrisiau tocynnau yn y rhestr cyngherddau.

Bydd Ffrindiau ar gael i’r cyhoedd ar ddydd Sadwrn 30 Ebrill 2016

Bydd tocynnau ar gael i’r cyhoedd ar ddydd Sadwrn 14 Mai 2016

Plant a Phobl Ieuainc

Dan 16 oed: £1
16-25 oed: Tocynnau £5

Gostyngiad i Grwpiau

Gall grwpiau o 5 neu fwy hawlio gostyngiad o 10% ar brisiau tocynnau. Nid yw’r gostyngiad hwn yn berthnasol i gyngerdd Project Jam Sandwich (Gorffennaf 29).

Sut i Brynu Tocynnau

Archebion drwy’r Post                                                                                                                          

Anfonwch eich ffurflen archebu tocynnau (gweler y tudalennau canol yn y daflen hon), siec ac AWS erbyn Dydd Iau 14 Gorffennaf at:

Swyddfa’r Ŵyl
JD Jones & Gwmni
71Heol Penucha’r Dre
Abergwaun SA65 9AW

Archebion Ffôn

0333 333 3366
A wnewch chi nodi, os gwelwch yn dda, y bydd tâl o £1.50
yn ddyledus ar archebion ffôn yn ychwanegol i’r swm
gwerthiant sylfaenol o £1.75

Tocynnau wrth y Drw

Mae tocynnau ar werth ym mhob un o’r safleoedd cyngherddau yn ystod yr Ŵyl.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r Ŵyl neu ynglŷn â threfniadau tocynnau, a fyddech mor garedig â ffonio 01348 875 538 neu 07794 357 770.

Archebion personol

Swyddfa docynnau’r Ŵyl, Theatr Gwaun, West Street, Abergwaun SA65 9AD

30 Meh-9 Gorff:

Iau-Gwe 11am-2pm

Sad 10am-12hd

11 Gorff-2 Awst:

Llun-Gwe 11am-2pm

Sad 10am-12hd

 

Prynwch Ar-lein

Gallwch brynu’r tocynnau i gyd ar-lein drwy Ticket Source

A wnewch chi nodi, os gwelwch yn dda, y bydd tâl o £1.75
yn ddyledus ar yr archebion hyn
I gael eich tocynnau, dewiswch o’r opsiynau isod:

 Argraffwch eich e-docynnau gartref (heb dâl
ychwanegol)

Gofynnwch i gael eich manylion tocynnau drwy neges
destun i’ch ffôn symudol er mwyn eu dangos wrth y drws
(tâl ychwanegol – 50c)

Gofynnwch i gael eich tocynnau wedi’u danfon atoch
drwy’r post (âl ychwanegol – £1.50)

Prynwch Nawr