Gŵyl Gerdd Ryngwladol Abergwaun

Dyddiadau 2016:  21 Gorffenaf – 2 Awst

Croeso

On’d ydyn ni’n ffodus! Bob haf cawn gyfle i gyflwyno cerddoriaeth o’r safon uchaf â phrydferthwch Gogledd Penfro yn gefndir i hyn oll. Mae’r cyfuniad o gerddoriaeth gwych a lleoliadau hudol yn sicrhau y cawn ni – yn gynulleidfaoedd a cherddorion – brofiad cofiadwy. Edrychwn ymlaen i’ch gweld yn yr ŵyl eleni – cewch groeso cynnes.

Peter Donohoe CBE
Gillian Green MBE
Cyd-gyfarwyddwyr Artistig

Gŵyl 2016

Swyddfa Docynnau'r Ŵyl yn agor! Iau - Sad 11am - 2pm

Cinio’r Ŵyl

Iau, Gorffennaf 21
Gwyn_L_Williams_(2)
Gwyn L Williams gŵr gwadd Bydd Gwyn L. Williams yn siarad am ei fywyd ym myd cerddoriaeth. Yn ystod ei yrfa gyfoethog ac amrywiol bu’n gweithio mewn wyth o wahanol
Darllen Mwy

Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru

Gwener , Gorffennaf 22
WNO_Orchestra
Carlo Rizzi arweinydd Simon Phillippo piano Rossini Overture - Semiramide Mozart Piano Concerto No 21 Beethoven Symphony No 7 Bydd yr arweinydd byd-enwog, Carlo Rizzi yn cymryd yr awenau yn
Darllen Mwy

Elizabeth Watts & Peter Donohoe

Sadwrn , Gorffennaf 23
Elizabeth_Watts_Marco_Borggreve_
Wedi’i disgrifio fel cantores ag “un o’r lleisiau prydferthaf a gynhyrchwyd gan Ynysoedd Prydain mewn cenhedlaeth” (International Record Review), mae Elizabeth Watts mor gartrefol ar lwyfan opera ag yw hi
Darllen Mwy

Dosbarth Meistr Elizabeth Watts

Sul , Gorffennaf 24
Elizabeth_Watts_2_Marco_Borggreve_
Cawn dreiddio i fyd a chelfyddyd y perfformiwr/berfformwraig mewn Dosbarth Meistr.
Darllen Mwy

Ensemble Siambr Opera Cenedlaethol Cymru

Sul , Gorffennaf 24
David_Adams_(photo_Brian_Tarr)
Anghofiwch yr angst a’r niwrosis sydd ynghlwm â chymaint o gyfansoddiadau mawr cerddorol. Dyma gyngerdd a wnaiff i’r grefft o gyfansoddi ymddangos yn rhwydd.
Darllen Mwy

Arddangosfa Gerddorol gan Gymdeithas Gerdd Trefdraeth

Llun, Gorffennaf 25
Arddangosfa Gerddorol gan Gymdeithas Gerdd Trefdraeth
Dathlu doniau gan gerddorion ifanc o bob cwr o Sir Benfro. Tocynnau: £8; Ffrindiau Cymdeithas Gerdd Trefdraeth £6
Darllen Mwy

London Winds

Llun, Gorffennaf 25
2_Donohoe_Portrait_2_(Sussie_Ahlburg)
Peter Donohoe piano Barber Summer Music John Metcalf New Work Mozart arr. JW Nelleke Quintet after sonata for violin and piano K454 Poulenc Sextet for Piano and Winds Dathlwn benblwydd
Darllen Mwy

Lansio Llyfr Mary Perkins – Turning Toward Home

Mawrth , Gorffennaf 26
turning-towards-home
Bydd y llenor a’r bardd, Mary Perkins yn lansio ei chyfrol newydd o farddoniaeth Turning Toward Home.
Darllen Mwy

Michael Collins a Peter Donohoe

Mawrth , Gorffennaf 26
Michael Collins
Yn adnabyddus am ei ddawn disglair, fe ddisgrifiwyd Michael Collins fel “un o’r clarinetwyr gorau yn y byd”(The Times).
Darllen Mwy

Tamsin Waley-Cohen

Mercher , Gorffennaf 27
Tamsin_feb2015-2868
Treiddia golau tanbaid, cyfoethog drwy ffenestri lliw cain Eglwys San Pedr yn ystod y dydd. Lleoliad gwych yw hwn ar gyfer datganiad gan y seren ifanc, Tamsin Waley-Cohen
Darllen Mwy

Keith Tippett & Geoff Eales

Mercher , Gorffennaf 27
Tippett and Eales 2
Cyngerdd gwych ar gyfer selogion jazz. Daw dau bianydd o fri at ei gilydd am y tro cyntaf .
Darllen Mwy

Mererid Hopwood – Singing in Chains

Iau, Gorffennaf 28
Mererid_Hopwood
Mererid Hopwood A wyddoch chi fod un o linellau enwocaf Dylan Thomas, “Though I sang in my chains like the sea” yn enghraifft o gynghanedd? Fe fydd y bardd a’r
Darllen Mwy

Ex Cathedra: Twilight Fantasies

Iau, Gorffennaf 28
Ex-Cathedra-Consort-with-window-credit-Paul-Arthur
Wrth i’r haul fachlud dros fae Abergwaun, gadewch i un o gorau godidocaf y DU eich tywys ar hyd taith fydd yn ymestyn dros fil o flynyddoedd o gerddoriaeth gorawl
Darllen Mwy

Peter Donohoe

Gwener , Gorffennaf 29
1_Donohoe_Landscape_(Sussie_Ahlburg)
Caiff cerddoriaeth Mozart le amlwg yn y datganiad hwn. Cawn glywed sawl agwedd o’i ddawn arbennig – ei ysgafnder, ei ddoniolwch, ei fyfyrioldeb a’i daerni.
Darllen Mwy

Ieuenctid Proffesiynol

Sadwrn , Gorffennaf 30
winning-professionals-2016
Yn dilyn llwyddiant ein cyngerdd Ieuenctid Proffesiynol cyntaf yn 2015, fe groesawn saith offerynwr/wraig ardderchog arall i rannu eu brwdfrydedd a’u hoffter o greu cerddoriaeth.
Darllen Mwy

Saint a Meini

Sadwrn , Gorffennaf 30
Saints_and_Stones
Dilynwch ôl traed y pererinion hynafol. Mewn bws fe’ch tywysir gan y Parch Richard Davies – hanesydd lleol - i bedair eglwys ar draws gogledd Sir Benfro.
Darllen Mwy

Gwasanaeth yr Ŵyl

Sul , Gorffennaf 31
St Marys Church, Fishguard
Dathliad o ddarlleniadau, gweddïau a cherddoriaeth. Croeso i bawb
Darllen Mwy

Kosmos

Llun, Awst 1
Kosmos_Ensemble
Daw Kosmos â thri chwaraewr disglair at ei gilydd.
Darllen Mwy

Cyngerdd Deuluol

Mawrth , Awst 2
Kosmos
Bydd tri aelod y grwp, Kosmos yn perfformio ar ffidil, fiola ac acordion gan ddod â rhythmau cyffrous o Groeg, Twrci, Dwyrain Ewrop a De America a mwy.
Darllen Mwy

Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Mawrth , Awst 2
National_Youth_Orchestra_of_Wales
Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru oedd y gerddorfa ieuenctid gyntaf i’w sefydlu yn y byd. Eleni mae hi’n dathlu ei phenblwydd yn 70 oed. Daw’r Ŵyl i ben gyda’r chwaraewyr ifanc
Darllen Mwy

Taflen Gŵyl 2016

Lawr-lwythwch

Ein Lleoliadau