Gŵyl Gerdd Ryngwladol Abergwaun

Dyddiadau 2017:  24 Gorffenaf – 1 Awst

Croeso

On’d ydyn ni’n ffodus! Bob haf cawn gyfle i gyflwyno cerddoriaeth o’r safon uchaf â phrydferthwch Gogledd Penfro yn gefndir i hyn oll. Mae’r cyfuniad o gerddoriaeth gwych a lleoliadau hudol yn sicrhau y cawn ni – yn gynulleidfaoedd a cherddorion – brofiad cofiadwy. Edrychwn ymlaen i’ch gweld yn yr ŵyl eleni – cewch groeso cynnes.

Peter Donohoe CBE
Gillian Green MBE
Cyd-gyfarwyddwyr Artistig

Gŵyl 2016

Swyddfa Docynnau'r Ŵyl yn agor! Iau - Sad 11am - 2pm